Nomenament d'Enric Carrera Gallissà, director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). 2022 (3 total)

Fotografies de la presa de possessió del professor Enric Carrera Gallisà com a director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) per segon mandat consecutiu. L'acte de nomenament es va realitzar el dia 20 de gener de 2022 a l'INTEXTER.


Browse all 3 items