PRESENTACIÓ

Exterior de l'edifici de l'EETAC

El setembre de 1991 es crea l'Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (EUPBL), embrió del futur Campus del Baix Llobregat, ubicada provisionalment a Sant Just Desvern, on s'impartia la titulació de primer cicle d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Sistemes de Telecomunicació.

L'Escola va dissenyar i implantar un SGIQ i l'any 1999 va aconseguir l'acreditació de qualitat ISO 9001:1994 emès per l'empresa Det Norske Veritas (DNV), sent el primer centre universitari públic a Espanya a obtenir-la. Aquest certificat es va anar renovant i, des de l'any 2009, amb el SGIQ reestructurat per tal d'adequar-lo a les directrius del programa AUDIT.

Passat un anys, la Generalitat i la UPC inicien el projecte de creació del Parc Mediterrani de la Tecnologia i del Campus del Baix Llobregat amb voluntat de ser un projecte innovador, destinat a facilitar el cicle vital dels professionals: la formació, l'empresa, la formació continua, la innovació, l'oci. Un campus pròxim a Barcelona, ubicat en el Delta del Llobregat, en el municipi de Castelldefels (Baix Llobregat).

L’11 de novembre de 1998 es fa l’acte de col·locació de la primera pedra del futur Campus del Baix Llobregat. Per a la construcció de l'edifici de l’Escola (antiga EUPBL) s’hi destinen 10,8 M€, aportats per la Generalitat (5,4 M€) i fons FEDER (5,4 M€). L’edifici s’inaugura oficialment el 8 de maig de 2001. El canvi de nom oficial de l'Escola, que passa a ser EPSC (Escola Politècnica Superior de Castelldefels), s'aprova el 13 de juny de 2001. El PMT i el Campus del Baix Llobregat comencen a funcionar el curs 2001/2002. 

L'EPSC posa en marxa les titulacions d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat Sistemes de Telecomunicació, especialitat Telemàtica) al curs 2000-2001, l'Enginyeria de Telecomunicació (2on cicle) al curs 2001-2002 i Enginyeria Tècnica  Aeronàutica (especialitat Aeronavegació) al curs 2002-2003. 

L'any 2007 s'inici les obres de l'edifici C3 destinat a ubicar el CIMNE i PDI de l'EETAC i el 15 d'octubre de 2008 s'inaugura aquest edifici.

A partir del curs 2009-2010, i seguint les directrius del Pla de Bolonya i l'EEES, es van implantar a l'Escola els graus en enginyeria que van substituir, paulatinament, les enginyeries tècniques. Com a conseqüència, el 10 de novembre de 2010 el DOCG publica l'autorització de canvi de denominació de l'Escola EPSC que passa a dir-se Escola de Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

El 2012 es celebren els 20 anys de l'Escola EETAC (EUPBL-EPSC).

L'any 2014 el Campus acull entre el 25 de juny i l'11 de juliol, la primera CasTECHdefels, Universitat d'Estiu de Castelldefels. Cursos per a professorat de secundària, tast de ciència i tecnologia, tallers didàctics per joves (12-18 anys) i cursos i xerrades obertes de divulgació científica que es van desenvolupar durant aquests dies, orientats a un públic divers (professorat de secundària, alumnat pre-universitari i públic en general). Un projecte compartit entre el CBL-UPC (ESAB, EETAC i ICFO), l'Ajuntament de Castelldefels, amb l'objectiu de potenciar l'activitat formativa i la divulgació científica.

L'EETAC ha estat guardonada en dues ocasions amb el Premi Vicens Vives, l'any 1996 i el 2004, i també ha rebut el Premi Flyer l'any 2005, atorgat per l'Associació Nacional d'Enginyers d'Aeronàutica, per l'estructura i la qualitat del pla d'estudis de grau d'Enginyeria d'Aeronàutica. L'any 2006 l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) li va atorgar dues distincions de qualitat a la docència.