Rector Gabriel Ferraté: In Memoriam

Gabriel Ferraté Pascual (Reus, 3 de març 1932-Barcelona, 11 de febrer de 2024)

Va ser rector de la Universitat Politècnica de Barcelona de 1972 a 1976 i de la ja anomenada Universitat Politècnica de Catalunya de 1978 a 1994. Gabriel Ferraté va ser un visionari. Pioner de la introducció de la robòtica i la informàtica a Catalunya, va ser l’artífex que va convertir un conjunt d’escoles d’enginyeria i arquitectura en una universitat moderna. Juntament amb el seu equip, va dissenyar l’estructura bàsica de la nostra universitat que ha permès que avui la UPC ocupi una posició de referència en l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.

Daniel Crespo, rector UPC, 12 de marc de 2024

Credits

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius