Commemoracions (24 total)

C1007. Commemoracions: Documents produïts o rebuts relatius a l’organització d’actes commemoratius vinculats a fets o circumstàncies rellevants per la Universitat, tals com celebracions, aniversaris, etc.


Photographic reports

Browse all 24 items