Recull de vistes aèries dels diferents espais de la Facultat de Nàutica de Barcelona (17 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries de la Facultat de Nàutica de Barcelona en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es pot observar l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse all 17 items