Recepció institucional a les instal·lacions de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa. 1992. (5 total)

Llistant tots els 5 ítems