Recepció i presentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. 1996. (5 total)

Llistant tots els 5 ítems