2006 Nomenament de Sebastià Xambó, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) (35 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Sebastià Xambó Descamps com a degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). La seva candidatura va sortir guanyador de les eleccions celebrades a la Facultat l'any 2006 i es va fer efectiva el dia 7/03/2006 del mateix mes. Així doncs, Sebastià Xambó fou el degà de la FME durant 6 anys: des de 2003 fins a 2009.


Browse first 24 of 35 items

View all
View all