Nomenaments i preses de possessió (103 total)

Documents produïts o rebuts relatius als nomenaments i a les preses de possessió dels càrrecs universitaris de director, administratiu, docent, etc., atribuïts per la Universitat a persones per tal que exerceixin les seves funcions durant un temps determinat en una unitat o servei UPC


Photographic reports

Browse first 24 of 103 items

View all
View all