Nomenament de Francisco Hernández, director del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (DEGE). 2002 (3 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Francisco Hernández Abad com a nou director del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (DEGE). El nomenament es va celebrar el dia 11 de juny del 2002 al Rectorat.


Browse all 3 items