Nomenament de Joan Pau Sierra, director del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA). 2003 (4 total)

Fotografies de la presa de possessió del Professor Joan Pau Sierra Pedrico com a nou director de l'antic Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA), el qual es convertí, a partir de 2015, en una secció del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA).


Browse all 4 items