Espais de direcció i secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (març 1980) (12 total)

Browse all 12 items