Maqueta de l'edifici de l'ETSEIB. 1964-1974 (9 total)

Browse all 9 items