Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (DTSC) (7 total)

El de la UPC es va crear el 1986 en el marc de la Ley de Reforma Universitaria com a conseqüència de la integració de departaments anteriors més petits. En aquell temps el departament estava ubicat al Campus Nord, al voltant de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. En els anys recents la posta en marxa de noves titulacions d'enginyeria de telecomunicació a la UPC ha ocasionat l’expansió del departament a altres campus i la contractació de personal adicional. Per aquests motius el departament és actualment un dels més grans de la UPC. La missió del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions és la recerca i l’ensenyament en les tecnologies de la informació i les comunicacions en benefici de la societat. En aquest àmbit el departament contribueix a la missió de la UPC mitjançant: La cobertura àmplia d'especialitats i tecnologies en informació i comunicacions ha permès al departament abordar ambiciosos projectes de recerca i la proposta de programes propis de postgrau i doctorat amb una intensa col·laboració internacional. En els darrers anys l’activitat i maduresa del departament ha permès la proposta i creació de dos centres de recerca governamentals (CTTC, ICFO) que han estat participats i dirigits per professors del departament.


Events and activities

Browse all 7 items