Recull de vistes aèries dels diferents espais de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) (34 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció de l'EPSEM i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse first 24 of 34 items

View all
View all