Retrats de professors i directors de l'Escola Industrial de Terrassa. 1902-1962 (42 total)

Browse first 24 of 42 items

View all
View all