Nomenament de Joan Puigdomènech, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). 2005 (1 total)

Fotografia de la presa de possessió del Sr. Joan Puigdomènech Franquesa com a nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), celebrada el dia 3 de juny del 2005.


Browse all 1 items