Nomenament de Ramon Sastre, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). Període del 2002-2005 (3 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Ramon Sastre i Sastre com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), càrrec que va ostentar des de l'any 2002 fins a 2005. L'acte de nomenament es va dur a terme el dia 23 de juliol de 2002.


Browse all 3 items