Exposició de làmines del Professor José Sánchez Sánchez (42 total)

Mostra de dibuixos realitzats per il·lustrar els apunts de l’assignatura “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. 254, de 24 d’Octubre de 1977, fins el canvi del Pla d’estudis de 1995 (BOE núm. 239, de 6 d’Octubre de 1995. Aquests apunts s’han seguit utilitzant per donar suport a altres assignatures ja que el seu contingut serveix per donar una base sòlida dels coneixements nàutics i el seu vocabulari. L'autor, José Sánchez Sánchez, delineant projectista per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, USA i Capità de la Marina Mercant, va ingressar a la “Escola de Nàutica de Barcelona” com a professor numerari interí de la Càtedra de Maniobra, Estiba, Reglamentos y Señales, del curs 1982-83 fins el curs 1991-92.


Browse first 24 of 42 items

View all