Espais exteriors i interiors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEAL). 1989-1990? (14 total)

Reportatge fotogràfic de les instal·lacions interiors i dels espais exteriors del recinte de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEAL), la qual formà part de la UPC des de la seva creació al 1978 fins al 1992, moment en que s'integrà a la Universitat de Lleida.


Browse all 14 items