Espais exteriors i interiors de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona (EUETIT). 1983-1985 (20 total)

Reportatge fotogràfic de les instal·lacions interiors (tallers, laboratoris, etc.) i exteriors (edificis, zones verdes, etc.) d'aleshores anomenada Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona (EUETIT), ubicada al recinte de l'antiga Universitat Laborat de Tarragona que posteriorment es denominà Complex Educatiu de Tarragona (CET). L'EUETIT es dividia en tres zones clarament diferenciades: una pel patronat, la rectoria i la direcció; una altre pels treballadors, docents i els alumnes; i una última destinada a la formació pràctica, on els alumnes podien treballar en tallers i laboratoris de les diferents especialitats. L'EUETIT fou adscrita a la UPC des de 1973 fins al 1991, moment en què es creà la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta Escola va desaparèixer i els seus estudis varen ser absorbits per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE).


Browse all 20 items