Edificis i espais (6 total)

Documents produïts o rebuts relatius a l’ús ordinari, de tallers i magatzems, laboratoris, biblioteques, aules i sales, instal·lacions esportives i espais exteriors de titularitat de la Universitat, tant per part de la Universitat com de tercers amb caràcter esporàdic i puntual mitjançant reserva


Photographic reports

Browse all 6 items