Espais interiors de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions de La Salle. 1976 (6 total)

Fotografies dels espais interiors, tallers i laboratoris de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions de La Salle, la qual es trobava adscrita a la UPC l'any 1976.


Browse all 6 items