Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) (22 total)

L', creada en el 1982, era titularitat de l'Ajuntament de Mataró, tot i que l'any 1989 va adscriure's a la UPC. L'any 2009, però, es va dur a terme la fusió entre les dues escoles universitàries de Mataró (EUPMT, adscrita a la UPC, i l'Escola Universitària del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra o UPF) sota la titularitat de la Fundació TecnoCampus. Per aquest motiu, tot i que inicialment es varen respectar les adscripcions, l'any 2014, l'EUPMT va passar finalment a adscriure's a la Universitat Pompeu Fabra.


Events and activities

Browse all 22 items