Nomenament de Víctor Seguí i Santana com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). 2011-2017 (4 total)

Browse all 4 items