Fotos personals donades pel professor José Pérez del Rio. 1909-1994 (8 total)

Llistant tots els 8 ítems