L'ESAB: DE LA CREACIÓ FINS A LA INTEGRACIÓ A LA UPC