PRESENTACIÓ

Logotip de l'ESAB en ceràmica situat al hall de l'escola

L’agricultura és una de les activitats humanes més antigues de la història i a Catalunya sempre ha estat un factor econòmic important.  Tot i això, els estudis agronòmics no és remunten fins l’any 1911 quan el President de la Diputació Provincial de Barcelona, Enric Prat de la Riba, va promoure la creació de l’Escola Superior d’Agricultura.

L’any 1912, i amb la titularitat de la Diputació de Catalunya, és crea l’Escola d’Agricultura on s’impartien els estudis d’enginyeria agrícola i de tècnic agrícola. L’any 1918 la gestió de l’Escola passa a les mans de la Mancomunitat de Catalunya juntament amb un canvi del seu pla d’estudis. La Mancomunitat a més, l’any 1921, adquireix Torre Marimon amb l’objectiu de tenir un lloc on els seus estudiants puguin realitzar pràctiques.

Durant la dictadura de Primo de Rivera l’escola comença a patir una etapa més fosca, els seus estudis passen a dependre de la Escuela de Madrid fins que a la segona República la Generalitat de Catalunya pren la titularitat de l’Escola i els estudis tornen a tenir un estil molt similar als de l’època de la Mancomunitat.

Després de les dificultats de la Guerra Civil espanyola i els canvis soferts durant la postguerra i la transició, l’any 1976 l’Escola comença a obrir-se camí al món universitari i s’adscriu a la Universitat Politècnica de Barcelona. A partir d’aquest període l’escola tornar a agafar la seva essència i l’any 1987 recupera el seu nom històric ESAB.

L’any 1999 l’ESAB entra a formar part del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona i és l’any 2005 quan l’Escola es trasllada de Barcelona a Castelldefels, al Campus del Baix Llobregat de la UPC.

Al gener del 2008 l’ESAB entra a formar part de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la seva integració.

Finalment, el 24 de Gener de 2020 es va aprovar per majoria absoluta el nom d'Escola d'Enginyeria Agroalimentaria i Biosistemes de Barcelona (EEABB). Aquesta canvi respon principalment, a la voluntat de representar millor tots els graus que s'estan impartint i impulsant, tant en l'àmbit de l'agronomia, alimentació, ambiental, paisatgisme o marí.

Obra consultada:

Erill i Pinyot, G., Gorchs Altarriba, G., Casanovas i Prat, J., Claramunt Blanes, J., Pujol i Palol, M., Reig Puig, L., … Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (1987- ). (2012). L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona : cent anys d'ensenyament universitari: 1912-2012. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya