L’Eixample

El districte es va construir en els anys de la industrialització de Catalunya (finals del segle XIX i començaments del XX). Ideada per l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà, la Barcelona moderna va néixer a l'Eixample.

El districte no disposa de grans zones verdes, i per això va néixer el projecte d’obertura dels jardins interiors d’illa. No obstant això, destaquen alguns parcs com ara el de l’Estació del Nord.

Fes el recorregut amb en Xavier Argimon

O investiga tots els jardins del districte en aquest enllaç