Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) (8 total)

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) va ser fundada l'any 1958 amb el nom d'Escola Sindical Superior d'Adoberia. Des de l'any 1979 fins al 2018, l'EEI es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment, i fins l'actualitat, la Universitat de Lleida (UdL) ha assumit la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada i ha integrat l'Escola a la seva estructura.


Events and activities

Browse all 8 items