Extensió de la docència (cursos, seminaris, jornades, etc.) (13 total)

Documents produïts o rebuts relatius a l’organització de cursos, seminaris, jornades, etc. organitzats per la Universitat com a complements formatius o de difusió i perfeccionament.] [Nota d’aplicació: aquesta entrada s’utilitza per classificar tota la documentació produïda o rebuda de les activitats formatives no reglades o les conduents a un títol propi de la Universitat oficial o no. Inclou la documentació relativa al CAP (Certificat d’Adaptació Pedagògica) fins a 2006, any en què passa a convertir-se en màster.


Photographic reports

Browse all 13 items