Nomenament de Josep Ramon, director de l'ETSECCPB. Període 2001-2004 (13 total)

Fotografies de la presa de possessió del professor Josep Ramon Casas Rius com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, càrrec que va exercir entre els anys 2001 i 2004.


Browse all 13 items