Recull de vistes aèries dels diferents espais de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) (13 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció de l'ETSAV i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse all 13 items