Nomenament de Rita Puig, directora de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII). 2004 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la professora Rita Puig Vidal com a directora de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII). L'acte de nomenament es va celebrar el dia 26 de juliol de 2004.


Browse all 6 items