El Club

Façana marítima en construcció del Club de la Escuela Oficial de Náutica amb la taulada finalitzada. 1967

El Club es va construïr a la dècada de 1960 al Moll d'Espanya i acollia l'embarcador amb els bots salvavides, el veler Barcelona i altres embarcacions així com també el gimnàs, la cafeteria i zones d'activitats socials. Fou enderrocat el 1993 arrel de la remodelació del port.