Serveis

Interior de la biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona, on destaca el mural del sostre. 2014

L'interior de l'edifici ha sofert vàries rehabilitacions i canvis en la seva distribució interna al llarg d'aquests anys.

A finals de la dècada dels 50 es suprimiren les habitacions del conserge i del porter convertint-se en aules. Al formar part de la Universitat Politècnica de Catalunya es van construïr pisos intermedis, gràcies a l'alçada dels sostres, per donar cabuda a altres serveis com ara el despatx del centre de càlcul i aules d'informàtica i es van fer varies reformes i canvis de mobiliari.  Altres espais han romàs al mateix lloc com ara la biblioteca.