PRESENTACIÓ

Secció transversal de l'alçat de l'edifici de l'Escola Oficial de Nàutica. Barcelona. 1931

Amb motiu de la commemoració del 250è aniversari de la fundació de l'Escola de Nàutica de Barcelona, també anomenada en els inicis Escola Gratuïta de Nàutica,  avui Facultat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), presentem aquesta exposició elaborada per la seva biblioteca.

Aquesta escola és la més antiga de la seva especialitat de les actualment existents a tota Espanya i de totes les d’estudis tècnics de la ciutat. La Facultat de Nàutica de Barcelona al llarg del temps ha posat tot el seu esforç en la formació d’aquells qui han de portar els vaixells per tots els mars del món dirigint la navegació i els processos de càrrega i descarrega, d’aquells que fan possible que les màquines i instal·lacions dels vaixells facin que aquests arribin a bon port, d’aquells que durant molts anys van garantir les comunicacions entre terra i vaixell i viceversa i, finalment, en els que desenvolupen projectes en l’àmbit de l’enginyeria naval i oceànica utilitzant les darreres tecnologies.

Aquest any, a més, el Govern de la Generalitat ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi 2019 a la Facultat, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o institució. La Facultat n’ha estat mereixedora per la seva valuosa contribució formativa i docent de qualitat reconeguda amb l’objectiu de formar professionals altament qualificats. Al llarg de tota la seva trajectòria, la Facultat de Nàutica ha sabut combinar la tradició amb la modernitat, sempre adaptant-se als requeriments del món professional i social de cada moment.