VIDA ACADÈMICA

7 alumnes a coberta d'una embarcació navegant pel Port de Barcelona i arrossegant els velers de l'FNB

Si alguna cosa dóna vida a unes parets són tots els actes, activitats, celebracions, etc.  que es porten a terme per la comunitat que les habita i s'hi relaciona.

En aquest apartat es recullen algunes mostres d'activitats docents, socials i culturals de l'escola i de persones que n'han estat protagonistes.