Campus de Sant Cugat del Vallès

Gran pla general aeri del Campus de Sant Cugat del Vallès a color amb el fons urbà en blanc i negre


A Sant Cugat del Vallès, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) hi té l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), un centre innovador en molts aspectes educatius, que permet que l'estudiantat d'arquitectura projecti des del primer any mitjançant l'assignatura Taller d'Arquitectura i Projectes, autèntica columna vertebral de la pràctica pedagògica de l'Escola. A banda de l'edifici docent, conté el CRITT, destinat a la recerca i transferència de tecnologia, també un edifici d'habitatges universitaris.