Campus Diagonal Nord

Gran pla general aeri del Campus Nord de la UPC a color amb el fons urbà en blanc i negre

Gran pla general aeri del Campus Nord a color amb el fons urbà en blanc i negre

Al Campus Diagonal Nord, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) reuneixen estudiants, investigadors i centres de recerca en un dels campus de referència, de l'Estat i en l'àmbit internacional pel que fa a la innovació tecnològica.

Aquest campus acull també serveis universitaris com ara la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, un poliesportiu o la Casa de l'Estudiant, seu de les diferents associacions d'estudiants.

En aquesta zona, també s'hi ubiquen els edificis Nexus i Omega, seu de moltes empreses que mantenen una estreta col·laboració amb la Universitat. A la Torre Girona està el Rectorat, i a l'antiga capella trobem el superordinador MareNostrum.

Font: https://www.upc.edu/ca/la-upc/campus-i-implantacio-al-territori