2000

Pla de detall aeri del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG), situat a l'edifici C del Campus de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) l'any 2000

Pla de detall aeri del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG), situat a l'edifici C del Campus de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) l'any 2000

Plans aeris d'espais del Campus de Vilanova i la Geltrú l'any 2000, entre els quals destaquen l'edifici del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG) i d'aularis diversos, situats als edificis C i B respectivament.