Torre Girona

Pla de detall aeri dels Jardins del Rectorat, del Rectorat i de la Torre Girona en el Campus Nord l'any 1997

Reciente de la Torre Girona (1997)

El recinte de la Torre Girona data de l'any 1860 i era la finca privada d'estiueig de l'alcalde de Barcelona Manuel Girona i Agrafel. El conjunt, construït per l'arquitecte Oriol Mestres, consta d'una casa d'estil neoclàssic i uns jardins d'estil romàntic amb un moll i un mirador.

Durant la dècada dels 40, del segle passat, es va construir annexada a l'edifici una capella que es va ser dessacralitzada per decret, signat pel dictador Francisco Franco,  l'any 1975 per poder-la destinar a usos no religiosos.

Amb el pas del temps el reciente ha anat canviant d'usos. Des de XXXX hi trobem el rectorat de la UPC i a la capella, des de l'any 2004,  es troba instal·lat el Supercomputador MareNostrum/ BSC-CNS

El supercomputador es pot visitar gràcies a les visites guiada que organitza el Barcelona Supercomputing Center. Si n'estàs interessat, contacta aquí.