2003

Pla de detall de les façanes frontals de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i del seu entorn urbà l'any 2003

Pla de detall de les façanes frontals de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i del seu entorn urbà l'any 2003

Plans aeris del Campus de Vilanova i la Geltrú l'any 2003. A vilanova, a més del Centre tecnològic hi podem trobar l'edifici principal de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, la Biblioteca  i una residència d'estudiants.

Aquests edificis es troben emplaçats al costat del Museu del Ferrocarril de Catalunya, així com de l'estació de trens i d'autobusus del municipi.