2009

Pla general aeri i frontal del Campus Nord de la UPC l'any 2009

Plans aeris del Campus Nord l'any 2009, moment en que el Campus Nord ja es troba completament finalitzat i operatiu per a la vida universitària, la docència i la investigació en tots els seus vessants.

Per tant, les obres ja han finalitzat i es pot fer esmena dels nous espais verds del Campus juntament amb l'edifici K2M construït.

El campus Nord, tal i com diu el vicerector Estanislau Roca (2018, p. 12), a UPC: ciutat i territori, està concebut com un tot ingregat amb diferents espais "amb fortes relacions internes entre els seus elements, que s¡dentifiquen a través d'espais exclusius per als vianants, places i serveis comercials, esportius, etc. accesibles al veïnat i a la ciutadania".

Font: Universitat Politècnica de Catalunya (2018). UPC: ciutat i territori. Barcelona: Servei de Comunicació de la UPC.