2002

Pla general aeri de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i del seu entorn urbà l'any 2002

Pla general aeri de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i del seu entorn urbà l'any 2002

Plans aeris del Campus de Manresa l'any 2002, on s'observa una clara evolució urbanística no només del mateix campus, sinó també del municipi manresà. En les imatges es deixa patent l'adequació i rehabilitació dels futurs espais verds que envoltaran l'edifici de l'EPSEM, substituint al solar abandonat i al pàrquing de sorra per una zona enjardinada amb un petit parc, així com el canvi en la tonalitat de la coberta plana de l'edifici: de gris (any 1997) a vermell.

A més a més, es pot veure la nova edificació de la Universitat de Manresa-Fundació Universitària del Bages, una de les institucions que conformen el Campus Universitari de Manresa juntament amb l'EPSEM, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya.

Amb tot, en l'any 2002, es pot percebre canvis notables al recinte de l'antic escorxador de Manresa, de manera que s'han enderrocat alguns dels petits edificis que envoltaven la nau principal (en obres de rehabilitació des de 1992 per convertir-se en la Biblioteca) i es va construir un edifici d'ampliació de l'EPSEM l'any 1998, que ja es troba finalitzat l'any 2002.