2007

Pla de detall aeri de les façanes internes i dels patis de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) l'any 2007

Pla de detall aeri de les façanes internes i dels patis de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) l'any 2007

Plans aeris del Campus de Manresa l'any 2007, moment en què la urbanització de Manresa ja és tot un fet: s'ha incorporat l'eix transversal, que millora el transport per carretera al municipi, i les obres de rehabilitació dels espais de l'EPSEM ja han finalitzat. Així doncs, no només s'ha creat un espai verd per a diversos usos, sinó que també s'han edificat blocs de pisos i millorat els accessos al Campus Universitari de Manresa.

Amb tot, la nau central de l'antic escorxador ja acull la Biblioteca del campus manresà (inaugurada l'any 2005) i les obres es consideren gairebé finalitzades.