2009

Pla de detall aeri de les façanes posterior i lateral dreta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) l'any 2009

Pla de detall aeri de les façanes posterior i lateral dreta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) l'any 2009

Plans aeris del Campus de Sant Cugat del Vallès l'any 2009, moment en què ja s'ha edificat un annex a l'edifici principal i una construcció petita, apartada, que sembla ser un magatzem exterior.

Pel que fa a l'entorn, ja s'observa una urbanització de la zona i s'ha incorporat a l'Escola un pàrquing asfaltat.