1997

Pla aeri general del Campus Nord l'any 1997 amb el pàrquing provisional i els Jardins del Rectorat durant la construcció del Poliesportiu i del Vèrtex

Plans aeris del Campus Nord l'any 1997, moment en el qual s'inicien les obres de la futura  plaça de les Constel·lacions i de l'edifici poliesportiu de la UPC. S'observa el pàrquing de sorra provisional ocupant el terreny on, en els següents anys, es construiran els edificis Omega, K2M i Nexus II.

D'altra banda , en aquest període es trobaven també en construcció els edificis B0 del Campus Nord, pertanyents actualment al CIMNE, i de l'edifici Vèrtex.


Finalment, l'any 1997, ja s'havia finalitzat la construcció de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) i els edificis dels aularis i les Escoles que integren el Campus.