1997

Pla general aeri de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i del seu entorn urbà l'any 1997 amb el Parc de la Ciutadella de fons

Pla general aeri de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i del seu entorn urbà l'any 1997 amb el Parc de la Ciutadella de fons

Plans aeris del Campus de Nàutica l'any 1997, on s'observa l'edifici històric de la Facultat de Nàutica de Barcelona erigit l'any 1769, sent així la facultat més antiga de totes les que hi ha a Espanya en la seva especialitat.

D'aquesta manera, s'observa també l'entorn urbà i marítim on es troba ubicada la FNB, el barri de la Barceloneta, destcant però la presència el Port de Barcelona, lloc on també s'han emplaçat dos edificis de suport a la docència de la FNB.