1997

Pla aeri general de l'EUETIT, l'ESEIAAT, de la Biblioteca i dels edificis d'INTEXTER i RESA del Campus de Terrassa l'any 1997

Pla aeri general de l'EUETIT, l'ESEIAAT, de la BIblioteca i dels edificis d'INTEXTER i RESA del Campus de Terrassa l'any 1997

Plans aeris del Campus de Terrassa l'any 1997, moment de materialització dels canvis i de les ampliacions en el conjunt del campus.

L'ETT i l'ETSEIAT ja incoporen de forma operativa i plena la Biblioteca (TR9), l'edifici TR10, l'edifici Vapor Sala (TR11), l'edifici RESA (TR31), l'INTEXTER (TR7), IPCT, FOOT, CUV i l'edifici Vapor Universitari.

En aquest moment, doncs, es troben en fase de projecció els edificis corresponents a GAIA (TR14) i CITM (TR12), motiu pel qual s'estaven enderrocant les construccions que ocupaven el terreny.

Cal dir, també, que els futurs espais verds del campus encara no s'han adequat i aquests apareixen en forma de solars o terrenys de sorra més o menys cuidats.